Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Kan den tidigare befattningsbeskrivningen ändras efter återvändandet från studieledigheten? Ska arbetsgivaren erbjuda arbete som motsvarar den nya kompetensen eller den gamla kompetensen?

Studieledighet

Efter studieledigheten återvänder arbetstagaren i regel till det arbete enligt arbetsavtalet som han eller hon utförde när studieledigheten började, om inget annat har avtalats. Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda arbete som motsvarar den nya kompetensen som erhållits genom utbildningen. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan förhandla om en ändring av arbetsbeskrivningen så att den motsvarar utbildningen, om arbetsgivaren kan erbjuda arbete som motsvarar den nya kompetensen.

17.10.2023