Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Kan en permittering på viss tid avbrytas tillfälligt?

Permittering
När arbetsgivaren kan erbjuda arbete under permitteringen, ska arbetet erbjudas den arbetstagaren som är permitterad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att avbryta permitteringen tillfälligt. Arbetsgivaren kan inte ensidigt avsluta en permittering på viss tid. Arbetsgivaren kan, om denna så önskar, avbryta permitteringen genom att kalla tillbaka arbetstagaren till arbetet och vid behov fortsätta permitteringen genom att lämna in en ny permitteringsanmälan med iakttagande av det normala anmälningsförfarandet. Kollektivavtalen kan innehålla bestämmelser om avbrytande av permittering för viss tid.
17.10.2023