Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Kan jag få lön för sjuktiden under permittering?

Permittering

Det väsentliga är vilket sker först – meddelande om permittering eller sjukledighet. Om arbetsgivaren har meddelat om permittering innan arbetstagarens sjukledighet börjar, har arbetstagaren rätt till lön under sjukledigheten endast för tiden som hen skulle ha arbetat, dvs. på sin höjd tiden för meddelande om permittering. Rätten till lön under sjukledighet gäller inte permitteringstiden. Om sjukdomstiden har börjat innan meddelandet om permittering ges har arbetstagaren rätt till lön för sjukdomstiden tills sjukledigheten tar slut eller tills arbetsgivarens skyldighet att betala lön för sjukledighet tar slut. Om det gäller en lång sjukledighet kan permitteringen börja först när sjukledigheten tagit slut.

17.10.2023