Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Kan man få studieledighet till exempel för att genomföra en köpmannautbildning som ordnas av ett företag inom detaljhandeln eller för att avlägga studier vid ett öppet universitet?

Studieledighet

Studieledighet kan inte beviljas för utbildningar som ordnas av företag. Utbildningen som berättigar till studieledighet ska vara underställd offentlig tillsyn. Med utbildning som står under offentlig tillsyn avses bland annat utbildning som ordnas av staten eller kommunen, och hit hör också studier vid öppna universitetet. Sådan utbildning kan också vara utbildning utomlands.

17.10.2023