Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Kan regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet ingripa i asbestkartläggningen och dess innehåll?

Asbest

Ja. Regionförvaltningsverket förutsätter att kartläggningen har gjorts och att den innehåller tillräckliga uppgifter enligt asbestförordningen.

7.3.2024