Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Lagstiftningen ändras: på arbetsplatserna ska uppmärksamhet fästas vid agenser som är farliga för reproduktionen och vid diisocyanater

Webbnyhet 19.9.2023

Lagstiftningen om kemiska agenser i arbetet som är farliga för reproduktionen kommer att uppdateras under nästa år. Arbetsgivarna får nya skyldigheter bland annat i fråga om hantering av exponering och plikt att föra en förteckning över arbetstagare som exponeras. Ett krav på utbildning har lagts till då det gäller användning av kemikalier som innehåller diisocyanat i arbetet då ämnet ökar risken för astma och eksem. Kravet trädde i kraft i augusti.  

Arbetsgivaren är skyldig att föra en förteckning över de agenser som är farliga för reproduktionen och som används och förekommer i arbetet och även över de arbetstagare som exponeras för dem. Företagshälsovården är arbetsgivarens viktigaste partner när det gäller att identifiera agenser som är farliga för reproduktionen och bedöma riskerna. Målet med lagändringen är att ännu bättre än tidigare skydda arbetstagare mot sådana agenser som är skadliga för fertiliteten eller fostrets utveckling. 

Mer information om detta finns i Arbetshälsoinstitutets nyhet "Lagstiftningen ändras: på arbetsplatserna riktas uppmärksamhet på reproduktionsstörande ämnen" (ttl.fi).

En del kemikalier som är bekanta på arbetsplatserna omfattas nu av utbildningskravet 

Kemikalier som är bekanta på många arbetsplatser, såsom polyuretaner, snabblim och målarfärger och lim- och tätningsmassor, kan innehålla diisocyanat som ökar risken för astma och eksem. För att skydda arbetstagarna har det från och med den 24 augusti 2023 krävts utbildning för användning av dessa kemikalier. Mer information finns i Säkerhets- och kemikalieverkets nyhet "Utbildningskrav för att använda diisocyanater" (tukes.fi).

Vi har sammanställt information om utbildningskravet och vanliga frågor i webbtjänsten Tyosuojelu.fi: Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater.