Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Måste man i småskaligt underhållsarbete av asbesthaltig bitumenmembran avgränsa och märka ut området som ska rivas?

Asbest

Vid tillståndspliktig asbestsanering ska det exponerande området alltid avgränsas och förses med varningsskyltar.

7.3.2024