Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Min arbetsgivare lät bli att betala löner och tillägg till mig. Var kan jag få hjälp för att driva in lönefordringar?

Lön

Om du hör till ett fackförbund, kan du be förbundet om hjälp med att driva in dina lönefordringar. Om du inte är medlem i ett fackförbund, kan du till exempel be rättshjälpsbyrån om hjälp.

Arbetarskyddsmyndigheten kan inte hjälpa dig beräkna eller driva in en lönefordran, eftersom detta inte hör till arbetarskyddsmyndighetens behörighet. Vi kan inte biträda i ärenden som gäller lönefordringar eller föra dem till domstolsbehandling. Däremot kan vi förplikta arbetsgivaren att ge dig de handlingar som tillhör dig, såsom lönespecifikationen och ett arbetsintyg.

17.10.2023