Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Min chef beter sig osakligt mot mig. Situationen förvärrades när jag bad arbetsgivaren ingripa. Kan arbetarskyddsmyndigheten göra en arbetarskyddsinspektion utan att mitt namn avslöjas? Jag är rädd för att jag blir uppsagd om min chef får veta att jag kontaktat myndigheterna.

Osakligt bemötande

Identiteten hos en person som gjort anmälan till arbetarskyddsmyndigheten ska enligt lag hemlighållas. Således kan du göra anmälan om osakligt bemötande till arbetarskyddsmyndigheten anonymt.

I allmänhet är det dock i praktiken nödvändigt att avslöja anmälarens identitet för att man ska kunna reda ut huruvida arbetsgivaren har brutit mot arbetarskyddslagen. Därför ber arbetarskyddsmyndigheten om skriftligt samtycke av anmälaren till att myndigheten ska kunna behandla ärendet öppet och vid behov kontakta arbetsgivaren. Det är också bra att komma ihåg att handlingar som lämnas till myndigheterna i regel är offentliga.

Om du inte ger samtycke till att ärendet behandlas med ditt namn begränsas de åtgärder som arbetarskyddsmyndigheten kan vidta. Om anmälan ger orsak till det kan en arbetarskyddsinspektion där arbetsgivarens allmänna arbetarskyddsskyldigheter behandlas göras på arbetsplatsen. Det är också möjligt att anmälan inte föranleder inspektionsåtgärder.

Arbetsgivaren får inte vidta några som helst negativa åtgärder för att du lämnat anmälan till arbetarskyddsmyndigheten. Om arbetsgivaren säger upp dig eller försätter dig i en ofördelaktig ställning för att du kontaktat arbetarskyddsmyndigheten är det fråga om diskriminering som diskrimineringslagen förbjuder.

17.10.2023