Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Myndigheterna utför intensivövervakning på byggarbetsplatser

Pressmeddelande 12.10.2023

Intensivövervakning av byggarbetsplatser runt om i Finland genomförs vecka 42 när arbetarskyddsmyndigheterna, Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen utför gemensamma inspektioner. Syftet är att säkerställa att rättvisa arbetsvillkor iakttas och att bekämpa den grå ekonomin. Inspektionerna som genomförs i samarbete riktas till arbetsplatserna och de företag och arbetstagare som är verksamma där.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar bland annat efterlevnaden av beställaransvarslagen, användningen av utländsk arbetskraft, personkort och upprätthållandet av byggarbetsplatsförteckningen. Pensionsskyddscentralen övervakar genom inspektionerna att arbetsgivarnas och företagarnas pensionsförsäkringsskyldighet fullgörs. Skatteförvaltningen samlar in observationer och jämförelseuppgifter som gäller beskattningen för närmare analys. Vid inspektionerna övervakas dessutom att de anmälningar om byggande som ska lämnas in till Skatteförvaltningen är korrekta.

– De som idkar grå ekonomi skaffar sig en orättvis konkurrensfördel genom sin brottsliga verksamhet, vilket leder till att ärliga företagare hamnar i trångmål. En effektiv bekämpning av den grå ekonomin förutsätter ett aktivt samarbete mellan flera myndigheter. Dessa gemensamma inspektioner är en del av samarbetet, berättar Mikko Vanninen, överinspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetarskyddsmyndigheterna, Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen har genomfört gemensamma intensivövervakningsveckor redan under 15 år. Inspektionerna som genomförs i samarbete ger en mer övergripande övervakning, effektiviserad verksamhet och har också en positiv inverkan på informationsutbytet mellan myndigheterna.  
 
Mer information:
 
Mikko Vanninen RFV ansvarsområdet för arbetarskyddet tfn 029501 6381 
 
Tiia Lahti Pensionsskyddscentralen tfn 029411 2421
 
Tommi Lehtinen Skatteförvaltningen tfn 029513 0162