#Säkerttillsammans-kampanjen 28.2–4.3.2022

Låt oss behålla vår gemensamma arbetsplats säker!

 

 

Arbetarskyddsmyndigheterna vill fästa kommunernas uppmärksamhet vid utmaningar på gemensamma arbetsplatser genom #Säkerttillsammans -kampanjen (#Yhdessäturvallisesti) 28.2–4.3.2022. Arbetsplatsen är gemensam när där arbetar arbetstagare från flera arbetsgivare eller flera företagare.  

På en gemensam arbetsplats kan det uppstå säkerhetsrisker som ofta är förknippade med  

  • otillräckligt informationsflöde,  
  • olika arbets- och arbetarskyddskulturer, 
  • oklara ansvarsfrågor samt 
  • bristfällig planering av arbetet,  
  • introduktion och  
  • identifiering av risker. 

Den pågående kraftiga förändringen i arbetslivet syns till exempel i kommunerna så att många tjänster numera produceras som köpta tjänster. Därför arbetar kommunernas arbetstagare ofta på en gemensam arbetsplats. Verksamheten av olika arbetsgivare och företagare på samma arbetsplats kan vara smidig, men informationsflödet och identifieringen av risker är inte nödvändigtvis på den nivå som förutsätts i arbetarskyddslagen. 

”Varje arbetsgivare eller företagare som är verksam på en gemensam arbetsplats ska se till att deras verksamhet inte äventyrar andra arbetstagares säkerhet och hälsa. På så sätt tryggas också arbetsplatsens verksamhet. Till exempel kräver en fasadrenovering av ett daghem en annan avgränsning av skyddsområdet än en renovering på ett industriområde”, berättar Laura Mäkilä. 

Under kampanjveckan berättar vi hur man kan identifiera och förebygga risker på en gemensam arbetsplats. Den här sidan uppdateras med material som har att göra med #säkerttillsammans-veckan. Via sidan hittar du våra meddelanden, blogginlägg, nyhetsbrev och länkar till våra meddelanden i sociala medier. 

Publicerat material: 

 

Upplysningar: 
Inspektör Laura Mäkilä, tfn 0295 018 205, e-post: [email protected] 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland Ansvarsområdet för arbetarskyddet