Kampanj: Arbeta inte på anliggande stegar

Arbetarskyddsförvaltningen påminner – Arbeta inte på anliggande stegar

För många klättrar eller jobbar från en stege till sjukledighet. I Finland inträffar dagligen olycksfall i arbetet på grund av fall. Fallolyckor hör till de vanligaste i arbetsplatsernas olycksfallsstatistik. #älätipu #työsuojelu Läs meddelandet: För många klättrar eller jobbar från en stege till sjukledighet.

Sex beskrivningar av olycksfall med stege – skador, böter och lärdomar den hårda vägen

Visste du att användningen av stegar som arbetsunderlag är förbjuden med stöd av lagstiftningen? Arbete på anliggande stegar är mycket olycksbenäget. Anliggande stegar är avsedda att användas som tillfälliga förbindelseleder. Även då måste man förhindra att stegen välter eller glider.

Arbetstagare faller från stegar varje dag ute på arbetsplatserna. År 2020 blev 688 personer sjukskrivna på grund av en olycka på en stege. Över en tredjedel av sjukledigheterna pågick i minst en vecka. Det lönar sig inte att göra som i sången, och ta stegen upp till himlen.

Förutom mänskligt lidande har fall från stegar kostnader som mäts i euro. Priset för ett olycksfall i arbetet är i genomsnitt över 6 000 euro för arbetsgivaren. En ovarsam användning av stegar orsakade uppskattningsvis över fyra miljoner euro i kostnader för arbetsgivarna 2020.

Vid fall från stege riktas nästan hälften av skadorna mot de nedre extremiteterna. Ofta träffas även huvudet och ryggen svårt. Man har länge varnat för farorna med anliggande stegar. Nedan ett exempel på den upplysningsaffisch som arbetarskyddsförvaltningen använde under förra årtusendet.