Sjöfart - Beställningsblankett för fartygsbesiktning LINKKI

Beställning för fartygsbesiktning ska nu göras till arbetarskyddsmyndigheten på en nätblankett på https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/3405076. Blanketten finns även på finska och engelska.

Vänligen uppdatera adressen till nätblanketten, om du har sparat den i webbläsarens bokmärken. Denna sida kommer att tas bort från Tyosuojelu.fi-tjänsten.