Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

När kan man använda påssaneringsmetoden när rörisoleringar ska avlägsnas?

Asbest

Påssanering är avsedd endast för rivning av enskilda rörisoleringsobjekt. Påsen ska kunna stängas tillförlitligt runt röret från båda sidorna av saneringsstället. Ändarna av det avskurna stället ska alltid fås i en form som inte dammar innan påsen lösgörs.

7.3.2024