Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Räcker det med att det i laboratoriets analyssvar anges om ämnet är krokidolit eller annan asbest för att fastställa arten eller ska arten specificeras närmare?

Asbest

Det räcker med att man vet om det handlar om krokidolit eller ett annat asbesthaltigt material. 

7.3.2024