Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Räcker det med ett prov av ett slumpmässigt ställe som tas genom borrning genom fogen mellan kakel och uppsamling och analys av pulvret för att fastställa asbesthaltigt material i badrum i asbestkartläggningen?

Asbest

Provtagningen ska omfatta alla konstruktioner som rivs. Provanalys eller annan utredning ska göras av alla de olika materialen som ska rivas. Resultatet från ett provexemplar är säkrare än resultatet från ett borrprov. Detta förutsätter att kartläggaren har sakkunskap.

7.3.2024