Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Räknas uppruggning av ytan på asbesthaltiga vinylklinker som asbestsanering?

Asbest

Om asbesthaltigt material hanteras med en metod, t.ex. uppruggning av ytan på vinylklinker, där man inte känner till mängden asbestfibrer som frigörs under arbetet, ska det företag som utför arbetet ha tillstånd för asbestsanering.

7.3.2024