Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Ska asbestkartläggningar som gjorts innan förordning 798/2015 trädde i kraft göras på nytt?

Asbest

Om kartläggningen omfattar alla material i konstruktionen som ska rivas och är förenlig med 7 § i statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten 798/2015, är kartläggningen tillräcklig även om den har gjorts före den 1 januari 2016.

7.3.2024