Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Ska en arbetsplats ha larmsystem eller bevakning?

Risk för våld

Behovet av larmsystem och väktartjänster bedöms på arbetsplatserna. Om en utredning som gjorts på arbetsplatsen visar att situationer med hot om våld förekommer och att risken för våld är klart större än en vanlig, allmänt förekommande risk för våld, är hotet om våld uppenbart. Om arbetsplatsen är utsatt för ett uppenbart hot om våld, ska det finnas behövliga ändamålsenliga säkerhetsarrangemang och säkerhetsanordningar för att avvärja våldet samt en möjlighet att kalla på hjälp.

17.10.2023