Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Ska en asbestkartläggning göras innan man gör en fuktkartläggningen?

Asbest

En asbestkartläggning ska göras om fuktkartläggningen förutsätter att konstruktionerna öppnas så att de måste rivas. Om fuktkartläggningen inte förutsätter att konstruktioner rivs och den begränsas till provtagning, krävs ingen kartläggning. Asbestkartläggning och provtagning förutsätter inte tillstånd för asbestsanering.

7.3.2024