Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Tillsynskriterierna för bekämpning av cancerfarligt kvartsdamm ändras

Utgivningsdatum 5.2.2024 14.55
Pressmeddelande

Arbetarskyddsmyndighetens tillsynskriterier för bekämpning av kvartsdamm har ändrats den 30 januari 2024.

Arbetarskyddsmyndigheten förutsätter framöver att man i arbete som medför exponering för kvartsdamm använder ett punktutsug i klass H eller någon annan punktutsugsanordning med tillräcklig filtreringsförmåga som är avsedd för behandling av cancerfarligt damm.
 
Om en oklassificerad punktutsugsanordning används på arbetsplatsen, ska arbetsgivaren kontrollera med punktutsugsanordningens tillverkare eller importör att anordningen kan användas i enlighet med bestämmelserna för bekämpning av kvartshaltigt damm.
 
Hittills har man vid arbetarskyddsinspektionerna krävt att man på arbetsplatserna använder ett punktutsug i klass M eller någon annan punktutsugsanordning med tillräcklig filtreringsförmåga. Nu har alltså detta krav på punktutsug har ändrats.


Kontakter

Överinspektör Mikko Koivisto, 0295 018 672, [email protected]

Arbetarskydd Arbetsförhållanden