Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Underhållsarbeten utförs på många tak – många faller också

Webbnyhet 3.4.2023

I Finland inträffar dagligen olycksfall i arbetet på grund av fall. Årligen sker flera allvarliga fallolyckor. ”Man måste gå upp på taket i något skede under byggnadens livscykel på grund av reparations- eller underhållsåtgärder. En del av fallolyckorna från byggnaders tak beror på att det inte finns någon plats där selen kan fästas på ett säkert och tillförlitligt sätt när man arbetar på taket”, berättar arbetarskyddsinspektör Emma Helenius.

Arbetsskyddsmyndigheten övervakar arbetssäkerheten vid arbete på hög höjd. Arbetarskyddslagstiftningen utgår från att man vid arbete på hög höjd ska ha ett strukturellt fallskydd, dvs. i praktiken räcken. Det är inte alltid en möjligt och därför ska man förhindra fall på andra sätt, till exempel genom att använda ändamålsenliga selar. 

När våren kommer rör man sig ofta på taken för att kontrollera takets och eventuella anordningars skick. Fastighetsägaren bör se till att det på taket finns ändamålsenliga och pålitliga fästpunkter för selarna.  Underhållsarbeten på tak utförs ofta av någon annan än fastighetsägaren. 

”När ni ska arbeta på taket lönar det sig att tillsammans med fastighetsägaren säkerställa att säkerheten för att röra er och utföra arbeten på taket är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Om arbetstagarens säkerhet inte har tryggats får arbetsgivaren inte låta arbetstagaren klättra upp på taket”, betonar inspektör Emma Helenius.

Mer information:

Inspektör Emma Helenius, tfn 0295 018 640, [email protected]
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland