Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vad bör man göra när den tidsbegränsade permitteringen håller på att ta slut och det fortfarande inte finns arbete?

Permittering

Om permitteringen grundar sig på tillfällig minskning av arbetet, kan permitteringen genomföras för viss tid för högst 90 dagar. Om det inte finns arbete när permitteringen för viss tid upphör, kan arbetsgivaren fortsätta permitteringen genom att lämna in en ny permitteringsanmälan. Önskar man att permitteringen fortsätter utan avbrott, ska permitteringsanmälan lämnas in så, att tiden som anges i permitteringsanmälan hinner löpa innan permitteringen för viss tid upphör.

17.10.2023