Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte lämnar löneuppgifter till den instans som beviljar vuxenutbildningsstöd?

Studieledighet

Arbetarskyddsmyndigheten kan inte genom tillsynsåtgärder kräva att arbetsgivaren lämnar löneuppgifter till den som beviljar vuxenutbildningsstöd. Du kan själv be arbetsgivaren lämna in arbetstidsbokföringens uppgifter för 12 månader samt lönespecifikationer om du inte har fått dem. Om arbetsgivaren trots din begäran inte lämnar uppgifter om arbetstidsbokföringen till dig kan du kontakta arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning (anställningsrådgivning).

17.10.2023