Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vad ska man ta hänsyn till vid permittering av en förtroendeman och en arbetarskyddsfullmäktig?

Permittering

En förtroendeman, ett förtroendeombud eller ett arbetarskyddsfullmäktig som företräder personalen kan permitteras på uppsägningsgrunder.

Permittering av en företrädare för personalen är tillåten i en situation där arbetet upphör helt och hållet och arbetsgivaren inte kan ordna arbete som motsvarar personens yrkesskicklighet eller annars är lämpligt eller utbilda personen för annat arbete.

Förtroendemannen och förtroendeombudsmannen permitteras sist under förutsättning att de med sin yrkesskicklighet och erfarenhet förmår sköta de återstående uppgifterna. (HD 2001:6, HD 1995:206)

17.10.2023