Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Var får jag reda på om den bransch som jag arbetar i tillämpar kollektivavtal?

Kollektivavtal

Alla arbetsgivare måste följa ett allmänt bindande kollektivavtal, om ett sådant finns för branschen. En förteckning över allmänt bindande kollektivavtal finns i Finlex författningsdatabank. Om det inte finns något allmänt bindande kollektivavtal för en bransch, men arbetsgivaren hör till ett arbetsgivarförbund, tillämpas ett så kallat normalt bindande kollektivavtal som förbundet eventuellt ingått för branschen.

17.10.2023