Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vi beställer arbete av en finländsk filial till ett utländskt företag. Vilka utredningar enligt beställaransvarslagen måste vi skaffa?

Beställaransvar

Ett utländskt företags filial i Finland är inte en självständig juridisk person, utan bedriver affärsverksamhet i ett utländskt samfunds namn och för ett utländskt samfunds räkning. Således ska man i princip ha utredningar enligt beställaransvarslagen från det utländska företagets etableringsland på samma sätt som i fråga om andra utländska företag. Dessutom ska man inhämta utredningar om skatteregisteranteckningar och skattebetalningsärenden samt handelsregisterutdrag från Finland. Av handelsregisterutdraget framgår bland annat den utländska näringsidkarens namn, hemort, registernummer och representationsrätt.  

Utredningarna om arbetstagarnas försäkringar bestäms enligt vilket lands sociala trygghet arbetstagarna omfattas av. Företagshälsovården måste ordnas i Finland. 

17.10.2023