Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vi fungerar som underleverantör på en byggarbetsplats och vi använder utomstående arbetskraft. Den som i huvudsak genomför byggprojektet inhämtar utredningar enligt beställaransvarslagen från alla företag som verkar på byggarbetsplatsen. Måste vi inhämta utredningar om våra egna avtalsparter även om den som i huvudsak genomför byggprojektet har säkerställt att allting är i ordning?

Beställaransvar
Varje beställare ansvarar för att skaffa och spara utredningarna för sina egna avtalsparters del. Ni måste inhämta utredningar av era egna underleverantörer och avtalsparter som erbjuder hyrd arbetskraft, även om den som i huvudsak genomför byggprojektet övervakar alla företag som verkar på byggarbetsplatsen.
17.10.2023