Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vi har en situation på arbetsplatsen som eventuellt orsakar att arbetstagare exponeras. Hur ska vi gå till väga?

Kemiska agenser

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och informera alla arbetstagare om riskerna och eventuella fara för hälsa och om de försiktighetsåtgärder som ska iakttas för att förebygga exponeringen. Endast arbetstagare som utför reparationsarbeten och andra nödvändiga arbeten får vistas på det exponerade området under så korta perioder som möjligt och klädda i ändamålsenliga skyddskläder. Dessutom ska de använda personliga andningsskydd. Det är absolut förbjudet för oskyddade arbetstagare att arbeta på det exponerade området.

17.10.2023