Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vi ska ingå ett utbildningsavtal med en yrkesläroanstalt om studerandenas praktikperioder i vårt företag. Måste vi begära utredningar enligt beställaransvarslagen av yrkesläroanstalten?

Beställaransvar

Studerandenas praktikavtal är inte sådana avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans som avses i beställaransvarslagen. Praktikanter från läroanstalter är i allmänhet inte heller anställda vid sin läroanstalt, dvs. de är inte arbetstagare. Det finns ingen skyldighet att begära utredningar enligt beställaransvarslagen. 

17.10.2023