Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vad ska anmälas till ASA-registret?

Kemiska agenser

Arbetsgivaren ska anmäla de arbetstagare till ASA-registret som under en betydande del av arbetstiden exponeras för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom och mutagena ämnen samt vilka dessa ämnen är. Detaljerade anvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

17.10.2023