Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vilka är de godkända metoderna för rivningsarbete av fasadbeläggning som innehåller asbest?

Asbest

Asbesthaltig målarfärg kan avlägsnas med våtsandsblästring på tätt intäkta ställningar.

Asbesthaltig målarfärg och spackel kan avlägsnas genom pikhuggning med avskärmningsmetoden.

Asbestcementskivor kan avlägsnas helt genom att lossa dem eller med avskärmningsmetoden.

Om man vid asbestsanering vill använda en annan arbetsmetod än den som nämns i lagstiftningen, ska det finnas forskningsdata om hur metoden fungerar. En förutsättning är att säkerheten kan garanteras minst lika bra som när den tillåtna metoden används.

7.3.2024