Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vilka dokument ska säljaren alltid leverera tillsammans med maskinen?

Maskiner och anordningar
  • Bruksanvisningar på finska och svenska. Om de ursprungliga bruksanvisningarna inte finns på finska och svenska ska också den ursprungliga bruksanvisningen medfölja maskinen.
  • EG-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska.
  • Dagliga serviceanvisningar.
17.10.2023