Tillstånd och anmälningar - Arbetstid - UUSI laki

Dispens för att frångå ordinarie arbetstid

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den nya lagen. Du kan hitta innehållet enligt den gamla lagen här.

Enligt grundregeln i arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den är i genomsnitt 40 timmar under en högst 52 veckor lång tidsperiod.

Arbetstiden kan ordnas som periodarbete i de branscher som nämns i arbetstidslagen. I periodarbete är arbetstiden enligt huvudregeln högst 120 timmar under en period av tre veckor eller högst 80 timmar under en period av två veckor.

Om arbetet till sin natur är sådant att det bara utförs då och då under en dygnslång arbetstid, då arbetstagaren måste vara beredd på att arbete, kan arbetarskyddsmyndigheten ge tillstånd att frångå bestämmelserna om ordinarie arbetstid och dygnsvila.

Arbetarskyddsmyndigheten kan också ge tillstånd att använda periodarbete även i sådana uppgifter som inte nämns i arbetstidslagens bestämmelser om periodarbete, ifall det är nödvändigt utifrån organiseringen av arbetstiden. 

Ansökan

Tillstånd ansöks skriftligen genom en fritt formulerad ansökan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter. Till ansökan ska ett utlåtande från arbetstagarnas representant bifogas.

Tillstånd och anmälningar - Arbetstid - Lainsäädäntö - UUSI laki

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)
  • 7 § Periodarbetstid
  • 25 § Dygnsvila
  • 39 § Dispens

Tillstånd och anmälningar - Arbetstid - Muualla Tyosuojelu.fissä