Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Arbetsgivare på pälsdjursfarmer ska skydda arbetstagare mot fågelinfluensa även vid pälsningsarbete

Utgivningsdatum 3.11.2023 7.00
Pressmeddelande

Pälsningssäsongen pågår på pälsdjursfarmer i Finland. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om arbetsgivarnas skyldighet att skydda arbetstagare mot fågelinfluensa både på farmer och i pälsningscentraler. Arbetsgivaren ska i realtid identifiera och bedöma de risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som arbetet och arbetsförhållandena medför. Skyldigheten gäller också eventuella biologiska risker som förekommer i arbetet, såsom fågelinfluensa.

Arbetshälsoinstitutet har i samarbete med regionförvaltningsverket utarbetat en anvisning för skydd mot fågelinfluensa vid pälsning av pälsdjur. I anvisningen presenteras förutom säkra arbetsmetoder även skyddsanvisningar för pälsningsarbete.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att arbetsgivaren på förhand ska planera det arbete som ska utföras så att den fara eller olägenhet som arbetet orsakar arbetstagarna är så liten som möjligt. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna anvisningar om säkra arbetsmetoder och användning av personlig skyddsutrustning samt följa upp att arbetstagarna följer anvisningarna.

Anvisningen finns på Arbetshälsoinstitutets webbsida Skydd mot fågelinfluensa vid pälsning av pälsdjur (ttl.fi)


Kontakter

Överinspektör Piia Koskinen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet
Tfn 0295 018 679
[email protected]


Arbetarskydd