Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Arbetstagare som exponeras för cancerrisk ska anmälas till ASA-registret senast 31.3.

Webbnyhet 7.2.2024

Arbetsgivaren ska till ASA-registret anmäla arbetstagare som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer. Uppgifter om arbetstagare som exponerats föregående år ska anmälas till Arbetshälsoinstitutet senast den 31 mars 2024.

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagarna mot risker som orsakas av kemiska agenser. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar genom arbetarskyddsinspektioner att kemiska risker på arbetsplatser hanteras på det sätt som lagen kräver.

Under 2020–2023 övervakades anmälan till ASA-registret genom 2 200 arbetarskyddsinspektioner. Vid 650 av dessa inspektioner upptäcktes brister i anmälan. Även riskbedömningen av cancerframkallande kemiska agenser har varit bristfällig på flera arbetsplatser.

Gör en ASA-anmälan på nätet
Information on ASA-registret finns på Tyosuojelu.fi.