Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Evenemangsarrangör – känner du till de lagstadgade skyldigheterna vid byggande av tillfälliga konstruktioner?

Webbnyhet 14.2.2024

Visste du att när tillfälliga konstruktioner byggs vid tillställningar kan verksamheten vara reglerad i lag vad gäller arbetarskyddet? När konstruktioner uppförs på en evenemangsplats uppstår i regel antingen en gemensam arbetsplats eller en gemensam byggarbetsplats.

Arbetarskyddsmyndigheterna, som övervakar efterlevnaden av lagen, kommer under den kommande säsongen att effektivisera inspektioner vid olika tillställningar.

Lagstiftningen reglerar följande byggande vid tillställningar:
– montering och demontering av höga scener
– installation av höga och omfattande konstruktioner eller tillfälliga läktare
– modulbyggande av backstageutrymmen.

Lagstiftningen reglerar inte följande byggande vid tillställningar:
– uppförande av serveringsområden och andra mindre konstruktioner, såsom tält
– transport och montering av mobila trailerscener
– i regel arbeten som utförs av scenartisters roadies och som sker vid en annan tidpunkt än uppförandet av scenen.

På byggandet tillämpas statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (Srf 205/2009). När det är fråga om en gemensam byggarbetsplats tillämpas dessutom punkterna i arbetarskyddslagen (738/2002), vilka gäller bland annat personkort med skattenummer och förteckning över arbetstagare.

Arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning ger anvisningar, råd och mer information: 0295 016 620.