Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Människan har fortfarande inte vingar – och faller från hög höjd till och med i sele

Utgivningsdatum 8.11.2023 10.24
Pressmeddelande

Med jämna mellanrum faller yrkespersoner från arbetsställen på hög höjd och blir sjukskrivna. De arbetare som balanserar på taken utan sele är den synliga toppen av isberget när det gäller arbete med fallrisk som utförs på hög höjd , och dessa väcker skräckblandad förundran hos förbipasserande nere på gatan. Arbetarskyddstillsynen ger arbetsgivarna som enskilda ärenden flest uppmaningar uttryckligen på grund av försummelse av fallskydd.

"Arbetsgivaren ska välja ett fallskydd som lämpar sig för arbete på hög höjd, göra arbetstagaren förtrogen med säker användning och service av fallskyddet och säkerställa säkra fästpunkter för selen", konstaterar inspektör Emma Helenius vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Inspektör Emma Helenius ger ett typiskt exempel på ett olycksfall i arbetet som arbetarskyddsmyndigheten har undersökt och som har lett till tingsrättens dom: "Arbetstagaren hade tagit loss säkerhetslinan från sitt fallskydd när hen hade för avsikt att ta sig ner från taket. Efter att arbetstagaren hade tagit loss linan tog hen ett steg ut i luften och föll 3–4 meter. Enligt åtalet hade arbetsgivaren inte på förhand förklarat selens fästpunkter och arbetstagarna hade inte fått tillräcklig information om säkerhet i arbetet på arbetsstället i fråga." 

Inspektör Helenius påpekar att selen inte är avsedd att kläs på bara för att det ska se bra ut till exempel vid en arbetarskyddsinspektion, utan för att skydda arbetstagarens liv och hälsa.  "Arbetsgivaren ska övervaka att selen används. Och att den används på rätt sätt. Arbetsgivaren ska dessutom se till att fallskydden årligen kontrolleras av en kompetent och utbildad person."

"Det är bra att komma ihåg att man i arbetet måste använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren har bestämt. Arbetstagaren kan inte välja i denna fråga", konstaterar inspektör Emma Helenius.

Fallolyckor förekommer också annanstans än på byggen

Olycksfall i arbetet på grund av fall inträffar ofta även på andra ställen än på byggen. ”Till exempel inom handeln och industrin arbetar man på olika plattformar, stegar och personlyftanordningar. I städbranschen arbetar man på hög höjd bland annat när man tvättar fönster. Inom fastighetsskötseln tvättar man tak och på hög höjd utförs också små reparationsarbeten och så vidare. Därför har vi ökat övervakningen av arbete på hög höjd med fallrisk även inom andra branscher än byggbranschen”, säger Emma Helenius.

Arbetarskyddsmyndigheterna vädjar till fastighetsägarna att de i tid ser till att det på taken finns korrekta, tillräckliga och ändamålsenliga fästpunkter för selar. "I något skede måste någon ändå gå upp på taket. Genom samarbete kan vi säkert minska antalet fallolyckor", påminner inspektör Emma Helenius.


Kontakter

Inspektör Emma Helenius, tfn 0295 018 640,
[email protected]
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Arbetarskydd Arbetarskydd på arbetsplatsen Arbetsförhållanden