Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vad ska jag göra om arbetarskyddschefen mobbar mig?

Osakligt bemötande

Om du upplever osakligt bemötande av en person i ledande ställning i företaget eller organisationen kan du göra en anmälan om osakligt bemötande till en högre chef eller direktör. Om du inte är säker på vem som är personens chef, kan du göra anmälan till den högsta chefen. Om personen som beter sig osakligt till exempel är verkställande direktör eller verksamhetsledare kan du göra anmälan till aktiebolagets styrelseordförande eller föreningens styrelseordförande. 

När chefen eller direktören får kännedom om det upplevda osakliga bemötandet är hen skyldig att utreda ärendet och vidta åtgärder för att avsluta det osakliga bemötandet. Om ärendet inte utreds alls eller om inga åtgärder vidtas för att avsluta det osakliga bemötandet kan du kontakta arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning, då bedömer vi om tillsyn behöver inledas.

25.10.2023