Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Resultat från övervakningen av byggnadsställningstorsdagen – brister på varannan byggarbetsplats

Webbnyhet 8.5.2024

I april skärpte arbetarskyddsmyndigheterna övervakningen av ställningsarbetet på byggarbetsplatser runt om i Finland. Största delen av inspektionerna genomfördes på byggnadsställningstorsdagen den 18 april. Arbetarskyddsinspektörerna upptäckte brister i ställningarnas konstruktionssäkerhet vid över varannan inspektion. Brister förekom bland annat i arrangemangen för räcken och skyddet mot öppningar. 

Montera ställningarna enligt bruksanvisningen och kontrollera dem regelbundet

"Den typiska bristen gäller avståndet mellan byggnadsställningen och byggnaden. Avståndet får inte vara mer än 25 centimeter utan skyddsräcke, eftersom ett större avstånd innebär fallrisk", säger inspektör Henri Peltonen

Däremot var till exempel de s.k. ställningsskyltarna i huvudsak i skick. Ställningsskyltarna måste bland annat innehålla information om ställningens största tillåtna last och tidigare inspektioner av ställningen.

"På många arbetsplatser glömmer man att ställningarna ska monteras och användas enligt bruksanvisningen. När ställningarna kontrolleras på behörigt sätt vid huvudgenomförarens veckovisa underhållsbesiktningar och ställningarnas säkerhet kontrolleras kontinuerligt, kan man arbeta säkert på ställningarna", påminner inspektör Henri Peltonen.


Mer information:
Inspektör Henri Peltonen, [email protected]
Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Södra Finland