Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Riktade arbetarskyddsinspektioner under Byggställningstorsdagen den 18 april

Webbnyhet 18.4.2024

Ansvarsområdena för arbetarskyddets inspektörer deltar på riksnivå i temadagen Byggnadsställningstorsdag. Temadagen ordnas av Byggnadsindustrin RT, Byggnadsförbundet rf och Arbetarskyddscentralen den 18 april 2024.

Syftet med övervakningen under temadagen är att påminna och informera om riskerna i anslutning till montering och rivning av byggställningar samt även om de risker som användningen av bristfälliga ställningar medför. Det gemensamma målet är att förhindra olycksfall i arbetet som orsakas av fall, fallande föremål och redskap så väl som olycksfall som beror på att ställningskonstruktionerna har brustit.

I fjol hanterade arbetarskyddsinspektörerna inom byggbranschen ställningar vid cirka 1 900 inspektioner. Vid dessa inspektioner upptäcktes brister i ställningarnas säkerhet vid var tredje inspektion. 

”Ett av de farligaste arbetsskedena på byggarbetsplatserna är att montera och riva höga fasadställningar. Försummelser av det personliga fallskyddet under monteringen och rivningarna av ställningarna är enligt arbetarskyddsmyndigheten ett oroväckande fenomen. Varje fallolycka kan förhindras”, berättar överinspektör Mikko Koivisto

Att lyfta upp ställningssäkerheten till ett tema för arbetarskyddstillsynen inom byggbranschen under en temadag betonar sakens vikt. 

Mer information:

Överinspektör Mikko Koivisto, 0295 018 672, [email protected]
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Länk till Mikkos blogg