Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Tillsyn av psykosocial belastning och risk för våld riktar sig till välfärdsområden och utbildningssektorn

Webbnyhet 8.4.2024

Vi vill informera er om den kommande betoningen i arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn som särskilt fokuserar på hanteringen av psykosocial belastning och risk för våld inom välfärdsområdena och utbildningssektorn. Under åren 2024–2025 kommer vi att rikta vår tillsyn bland annat mot sjukhustjänster, sjuktransporter, hemvård, serviceboende för äldre samt grundskolor och gymnasier. Tillsynen kommer även att riktas mot andra branscher.

Vi övervakar att arbetsplatser utvecklar sin säkerhetsledning och hantering av arbetssäkerhet, med särskilt fokus på förebyggande och hantering av psykosocial belastning och risk för våld.

Vi utför arbetsplatsspecifika inspektioner för att säkerställa att

  • de psykosociala belastningsfaktorer som hör till arbetet har identifierats och aktivt förebyggs, minskas och hanteras
  • det finns fungerande praxis för att hantera våld och risk för våld
  • företagshälsovården har ordnats på behörigt sätt, arbetsplatsen har en aktuell arbetsplatsutredning av företagshälsovården och arbetsgivaren utnyttjar företagshälsovårdens slutsatser om arbetsförhållandenas betydelse för hälsan.

I den utsträckning det är möjligt kan enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer som är riktad till arbetstagarna vara en del av inspektionen.

I arbetssäkerhetsledningen betonas ledningens ansvar för säkerheten i arbetet och arbetsförhållandena

Ledningens ansvar för att upprätthålla en säker arbetsmiljö är viktigt. Därför fäster vi i vår tillsyn uppmärksamhet vid hur arbetarskyddsansvaret och -uppgifterna samt säkerställandet av informationsgången har definierats och genomförts i praktiken i er organisation.
Mer information och stödmaterial finns i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst. 

Nyttiga länkar

•    Se en kort video om identifiering av psykosociala belastningsfaktorer i arbetet (videon är på finska men det finns svensk textning) 
•    Tyosuojelu.fi: Psykosocial belastning
•    Tyosuojelu.fi: Risk för våld