Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Jag misstänker att grunderna för uppsägning av mitt anställningsförhållande inte är lagliga. Kan jag få ett utlåtande av arbetarskyddsmyndigheten i ärendet?

Avslutande av anställningsförhållande

Arbetarskyddsmyndigheten kan inte ge utlåtanden om lagligheten av uppsägningen av ett anställningsförhållande. Vi kan inte ge utlåtanden ens på begäran av arbets- och näringsbyrån.

Däremot kan vi be arbetsgivaren om en utredning över anställningsförhållandets uppsägning och lämna den till arbetstagaren. Om han eller hon så önskar kan arbetstagaren själv föra ärendet till domstolsbehandling. Arbetarskyddsmyndigheten kan inte göra detta på arbetstagarens vägnar, eftersom det är fråga om ett privaträttsligt tvistemål. Arbetstagaren kan vi behov be till exempel fackförbundet eller rättshjälpsbyrån om hjälp för detta.

Om det finns skäl att misstänka att det är fråga om diskriminering i arbetslivet, kan arbetarskyddsmyndigheten utreda ärendet. Inte heller i denna situation kan vi bestrida uppsägningen. Däremot undersöker vi om arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringsförbudet, och om det finns skäl att misstänka brott, gör vi en anmälan till polisen för förundersökning. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

17.10.2023